prasigrobti


prasigrobti
prasigróbti apsivogti: Prasivaga, prasigróba pasigėręs Šts. \ grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; prasigrobti; prigrobti; sugrobti; užgrobti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgrobti — tr. 1. apiplėšti: Kaziuką, kaime pravardžiuojamą Parakiniu, visuomet nustumdavo, apgrobdavo jaunesnis P.Cvir. Plėšikai apgrobė žmones rš. Bebėgdami okupantai tesuspėjo tik iš dalies apgrobti įmonę sp. 2. skubiai apdirbti: Kol sutems, apgrobs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrobti — tr. atimti: Vyras vis atgrobia iš manęs piningus, kad aš kokį nėką parduodu Plng. Mūsų jaunas seseris ir dukteris atgrobė mums per galią S.Dauk. grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobti — grobti, ia, ė, grõbti 1. žr. griebti 1: Ans nėko neveizi, groba iš nagų Tl. Grobiau katinuo už kupros ir sviedžiau laukan Mžk. Kurgi grobì kai žvėris, palauk, kol paduosiu! Lel. Pati grobė vaikus nešti laukan M.Valanč. Šaltis grobia širdį, t. y …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrobti — tr. 1. žr. išgriebti 1: Beregint išgrobė visas gražiąsias pirštines iš krautuvės Mžk. | Išgrobė vilnys irklą man iš rankų Plng. 2. vogčiomis išnešti, išvesti: Anyta išgrobė visus daiktus, t. y. vogčiai išnešė J. Išgrobė gyvolius hitlerininkai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrobti — tr. 1. žr. nugriebti 1: Nugrobė vaikiai kepurę Lnk. | prk.: Pavasarį vėjai nugroba burną, nuputa Šts. 2. nudirbti: Jis vienas nori visus darbus nugrobti Krš. Ar nori, kad aš tavo darbus nugrobčiau? Žem. grobti; apgrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrobti — tr. 1. žr. pagriebti 1: Pagrobęs šluotą, išsišlavė aslą Žem. Važiuokiam, pagrobsiam šieną priš lytų Sd. Vėsulas pagrobė ir nunešė Krtn. Tatai viskas, ką spėjau pagrobti išvažiuodama Mžk. Onikė, pagrobusi ryšį, išvilko už sklepo Žem. Pagrobęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergrobti — tr. perimti: Speigas pargroba kelią, ir kilsta grobežis Ggr. grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; prasigrobti; prigrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigrobti — 1. tr. priplėšti: Traukiniai vežiojo carų generolų prigrobtus turtus sp. | refl.: Buržuazija kelia karus, norėdama kuo daugiau prisigrobti (sov.) sp. 2. refl. godžiai prisivalgyti: Prisigrobėm košės, vaikai būdami, dabar neskanumas ! Šts. grobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrobti — 1. žr. sugriebti 1: Katė sugrobė svirplį J. Tik ką nesugrobiau lekiančios skarelės J. Skubinai pribėgau, sugrobiau šunelį ir nebepaleidžiu rš. Sugrobė mane už rankos ir nusivedė rš. Kregždė minta vabzdžiais, kuriuos gali sugrobti beskraidydama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgrobti — tr. 1. užimti, jėga užvaldyti: Juozas pasakojo apie draugus legionierių užgrobtuose kvartaluose rš. | prk.: Ruduo užgrobė vasarą rš. 2. pasigriebti pavalgyti: Ten gerus pietus užgrobsi Šts. | refl. tr.: Skubu užsigrobti ben du tris kąsnius Šts. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language